Podsumowanie projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”

 

Od 1 stycznia br. „Czarniecki” znalazł się w grupie 10 szkół ponadgimnazjalnych wytypowanych spośród 57 do realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA” w ramach udziału w Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. We współpracy z Rzeszowską Szkołą Wyższą WSPiA uczniowie klas o profilu humanistyczno-prawniczym uczestniczyli w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, wśród której znaleźli się m.in.: były komendant Powiatowy Policji w Nisku, dr Marian Szkodziński, były Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie, mgr Andrzej Bodzioch, były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, młodszy inspektor mgr Konrad Wolak i była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji, mgr Alena Myrda.

Podczas zajęć z teoretykami i praktykami WSPiA omówiono zagadnienia dotyczące statusu prawnego młodego człowieka, zasad bezpieczeństwa w sieci, metod wykrywania przestępstw i aspektów kryminalistycznych.Wykładowcy WSPiA opowiadali również o prawnej, kryminologicznej i kryminalistycznej problematyce środków odurzających, narkotyków, zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii i elektronicznych narzędzi przekazywania informacji oraz zasad bezpiecznego z nich korzystania.

Uczniowie „Czarnieckiego” w ramach projektu wzięli także udział w inauguracji roku akademickiego połączonej z organizowanym przez WSPiA Podkarpackim Młodzieżowym Świętem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych w laboratorium kryminalistycznym Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w kampusie WSPiA, strzelnicy elektronicznej,  w symulowanej rozprawie sądowej, konkursie sprawnościowym i in. formach edukacyjno – szkoleniowych.

„Akademia Bezpieczeństwa WSPiA” adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką prawa i bezpieczeństwa. Zajęcia w ramach „Akademii” są bezpłatne i odbywają się w formie wykładów i warsztatów w szkołach będących siedzibami Wydziałów „Akademii”.

Na zakończenie zajęć słuchacze „Akademii” otrzymają dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. 

Akademia utworzona została przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Realizowana jest w ramach projektu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Akademia działa pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Szkolnym koordynatorem projektu na terenie szkoły jest nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, Anna Andres.