XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii

 

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.  Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. 

 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w "Informatorze o XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej", który znajduje się pod adresem:owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja”http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxivolimpiada.pdfZgłoszenia udziału szkoły w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html. Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 7 października 2020 r.

 

Koordynatorem olimpiady na terenie szkoły jest Pani Anna.Dąbek.