VII Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

  

  

7 czerwca br. przedstawiciele klas 1a i 2ag wzięli udział w VII Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zorganizowanym przez władze Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Było to możliwe w ramach realizowanego przez uczelnię projektu unijnego „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Uroczysta inauguracja tego wydarzenia miała miejsce z udziałem władz uczelni, pracowników akademickich oraz studentów.

 
Na licealistów tego dnia czekały atrakcyjne zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianej kryminalistyki. W roli prelegentów wystąpili znani już wykładowcy m.in. gen. Józef Gdański, mgr Alena Myrda oraz mgr Andrzej Bodzioch. Poprowadzili dla uczniów wykłady oraz zajęcia warsztatowe pt. „Bądź jak Sherlock Holmes” oraz „Symulowane oględziny miejsca przestępstwa kradzieży z włamaniem”.


Podczas pobytu na uczelni uczniowie mieli okazję poznać najnowocześniejszy sprzęt Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA, służący do prowadzenia zajęć z medycyny sądowej, biologii sądowej, toksykologii oraz antropologii kryminalnej. W Laboratorium Kryminalistycznym zobaczyli m.in. jak wygląda stolik daktyloskopijny do pobierania odcisków palców, mikropreparaty, walizki śledcze ogólnoględzinowe, tablice poglądowe obrazujące skutki nadużywania alkoholu przez człowieka. Poza wiedzą teoretyczną chętni uczniowie mogli sprawdzić się w policyjnym torze sprawności fizycznej, który składał się z kilkudziesięciu odpowiednio ułożonych elementów, wśród nich znajdowały się m.in. płotki, skrzynie, piłki lekarskie oraz ważący 28 kilogramów manekin. Nie zabrakło radości wśród ochotników, którzy chcieli zmierzyć się w tej konkurencji i przebiec cały odcinek toru pod okiem doświadczonego wykładowcy.
Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to impreza cykliczna, której organizatorem pozostaje od kilku lat WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Święto wpisuje się w realizowany przez uczelnię Program Edukacyjno-Badawczy „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” promujący skutecznie edukację prawną, profilaktykę oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa.Celem Święta pozostaje niezmiennie pogłębianie wiedzy uczniów i młodzieży na temat współczesnych zagrożeń, związanych z cyberprzestępczością oraz substancjami psychoaktywnymi, a także rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych służb bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami akademickimi oraz młodzieżą.Idea Święta pozwala również na zweryfikowanie pasji i zainteresowań uczniów oraz ich oczekiwań co do przyszłej edukacji i pracy zawodowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. Uczniowie „Czarnieckiego” mogli na własne oczy zobaczyć wyposażenie uczelni, aktywnie wziąć udział w zajęciach, poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Opiekunami wyjazdu edukacyjnego uczestników były szkolny koordynator Anna Andres oraz bibliotekarka Beata Michałowska