OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYJAZD DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS + DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

  

                      erasmuslogo2                                            logo lo

   

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYJAZD DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS + DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

   

Komisja Rekrutacyjna w ramach realizacji projektu „Searching for Home” (Szukając domu) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, ogłasza nabór na wyjazd do szkoły partnerskiej Nase zakladni skola, z.u. w Nizborze w Czechach w terminie 04.10 - 08.10.2021r. dla pięciu uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
 

W związku z ciągle zmieniającą się sytuacją epidemiczną szkoła zastrzega, że podany powyżej termin w każdej chwili może ulec przesunięciu lub wyjazd może zostać całkowicie odwołany.

Harmonogram rekrutacji:

07.09. - 16.09.2021r. do godz. 13:00

Składanie dokumentów rekrutacyjnych.

Załączniki do Regulamin uczestnictwa w projekcie Searching for Home (Szukając domu) realizowanym w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku

- Załącznik nr 4 - FORMULARZ REKRUTACYJNY NA WYJAZD DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ (uwaga: należy złożyć uaktualnioną wersję znajdującą się w Aneksie do Regulaminu);

- Załącznik nr 3 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU NA POTRZEBY PROJEKTU - tylko w przypadku jeżeli taka zgoda nie została złożona u koordynatora projektu podczas rekrutacji uczniów-gospodarzy.

17.09.2021r.

godz. 13:00, sala 25

Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim zgodnie z Regulaminem (§6).
20.09.2021r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ 2019-2021.

Komisja Rekrutacyjna zwraca szczególną uwagę na zapisy Regulaminu związane z aktualną sytuacją epidemiczną tj.:

§5 ust.11. W związku z sytuacją epidemiczną, a także specyfiką wymian międzynarodowych oraz wymaganiami projektu uczestnik wymiany musi spełnić jeden z następujących warunków:

a) konieczność posiadania i okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki (lub jednej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej) na COVID-19 (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju)

b) konieczność posiadania i okazania zaświadczenia w języku angielskim o przebyciu choroby COVID-19 (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju)

c) konieczność wykonania testu na COVID-19 przed wyjazdem oraz po powrocie (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju). Koszt testów pokrywa szkoła.

Składając dokumenty rekrutacyjne, kandydat i jego rodzice potwierdzają, że kandydat spełni jeden z powyższych warunków oraz okaże koordynatorowi projektu stosowne dokumenty do wglądu. Koordynator kierując się przepisami krajów partnerskich dokona weryfikacji przedstawionych dokumentów, w szczególności pod kątem możliwości przekraczania granic oraz restrykcji wprowadzonych w krajach szkół partnerskich. Rodzaj testu na COVID-19 oraz termin jego wykonania będzie zależny od aktualnie obowiązujących przepisów w krajach szkół partnerskich.

oraz

§7 ust. 18. W związku z sytuacją epidemiczną uczestnik wymiany jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania wszelkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole partnerskiej oraz miejscach użyteczności publicznej (np. lotniska, muzea). Specyfika wymiany międzynarodowej oraz realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ wymaga od uczestników pełnego i aktywnego udziału w działaniach zaplanowanych w programie wymiany, co może oznaczać, że uczestnik będzie zobowiązany między innymi do poddania się kontrolnemu pomiarowi temperatury, stosowania środków dezynfekujących, poddania się obowiązkowi zasłaniania ust i nosa, zachowania zasad dystansu społecznego oraz do wszelkich innych działań ustalonych przez szkołę partnerską lub wynikających z restrykcji wprowadzonych w kraju wymiany, a mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19.

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela koordynator projektu - pani Patrycja Pipska.
 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmuje pani Patrycja Pipska - kandydaci składają je osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.

      

Projekt Searching for Home (Szukając domu) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Sektor: Edukacja Szkolna; Akcja 2 - Projekty współpracy szkół.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.