Jubileuszowe Narodowe Czytanie 2021 w Nisku

 

 

04 września 2021 r. na placu przed Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się jubileuszowa, X edycja Narodowego Czytania. W tej ogólnopolskiej akcji tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, jednostki wojskowej, instytucji kultury oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Lekturą jubileuszowej odsłony tegorocznego wydarzenia była ponadczasowa „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty tragifarsy można było wysłuchać w interpretacji: wiceburmistrza Zbigniewa Kotuły, przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśki, radnego Rady Miejskiej Marka Beera, przedstawiciela Zarządu Budynków Mieszkaniowych i Zieleni Miejskiej Piotra Bisa, ks. Franciszka Greli, st. szer. Dariusza Ligęzy z niżańskiej Jednostki Wojskowej, regionalisty Zygmunta Kunikowskiego, aktorów amatorskiego Teatru „Kontynuacja” Wiesława Kieżuna, Bogusława Pelca i Marka Urbana, lingwistek RCEZ w Nisku Eweliny Miklas i Grażyny Sucheckiej oraz nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w ZarzeczuJoanny Beer.

Czarnieckiego reprezentowały nauczycielki Joanna Łojek, Anna Sycz- Folta, Joanna Chowaniec oraz uczennica Agnieszka Serafin. W roli prowadzącego wystąpił zaś polonista Marcin Folta, który prezentowany dramat i jego autorkę osadzał w szerokim kontekście historycznoliterackim i społecznym.

Wszyscy lektorzy za udział w tegorocznym programie Narodowe Czytanie otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Moralności pani Dulskiej” oraz okolicznościowe gadżety. Dziesiąta edycja ogólnopolskiej akcji była też okazją, by wyróżnić jubileuszową statuetką uczestników, którzy od początku angażowali się w propagowanie czytelnictwa przez udział w kolejnych edycjach Narodowego Czytania. Wyróżnienia otrzymali:

Jerzy Stelmach – dyrektor LO w Nisku;

Anna Banach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Nisku;

Marcin Folta – przewodniczący Rady Miejskiej i nauczyciel w LO w Nisku;

st. szer. Dariusz Ligęza - żołnierz Jednostki Wojskowej w Nisku;

Marek Urban – aktor Teatru KONTYNUACJA;

Zygmunt Kunikowski – niżański artysta i regionalista;

Robert Bednarz – starosta niżański;

Wiesław Kieżun – aktor Teatru KONTYNUACJA;

Bogusław Pelc – aktor Teatru KONTYNUACJA;

ks. Franciszek Grela – wieloletni proboszcz niżańskiej parafii;

Ewelina Miklas – nauczyciel RCEZ w Nisku;

Dominik Maślach - pracownik NCK „Sokół”.

Zwieńczeniem jubileuszowej edycji Narodowego Czytania w Nisku była kompilacja lwowskich melodii w wykonaniu akordeonisty Zygmunta Kunikowskiego.

Organizatorami wydarzenia były niżańskie instytucje: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

FOT. LO Nisko