EDUKACJA PRAWNA W CZARNIECKIM

  

  

mecenas golik bigosWe współczesnym świecie znajomość prawa jest niezwykle ważnym aspektem, dlatego też w październiku br. w naszym liceum odbyły się zajęcia przeprowadzone w klasach IA, IIC i IID przez mecenas Magdalenę Golik-Bigos, będącą członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Podczas pierwszej części spotkania omówiono zagadnienie darmowych porad prawnych, z których może skorzystać każdy, kto jest w trudnej sytuacji życiowej i nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Nieodpłatna pomoc prawna i porady obywatelskie świadczone są w każdym powiecie, ogółem w ponad 1500 punktach w Polsce. Adresy nieodpłatnej pomocy na terenie powiatu niżańskiego znajdziemy na stronie Starostwa Niżańskiego. W tych punktach otrzymamy profesjonalną pomoc adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich – podkreśliła mecenas Magdalena Golik – Bigos. Prelegentka zwróciła też uwagę na mediacje będące jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, zaznaczając, że ugoda zawarta pomiędzy zwaśnionymi stronami ma taką samą moc prawną jak wyrok sądowy.

Dalsza część prelekcji była poświęcona ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisom kodeksu karnego dotyczącym odpowiedzialności osoby nieletniej. Młodzież dowiedziała się, jakie środki wychowawcze mogą zostać zasądzone przez sąd rodzinny, aby zapobiegać i zwalczać przestępczość oraz demoralizację nieletnich.

Podczas spotkania uczniowie klasy o profilu humanistycznym mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących studiów prawniczych oraz aplikacji adwokackiej.

Lekcje o prawie odbyły się w ramach wiedzy o społeczeństwie i zajęć z wychowawcą z inicjatywy nauczycielki Urszuli Fedorowskiej.