Podsumowanie Europejskiego Tygodnia z Czarnieckim

 

 

erasmuslogo2W dniach 22 - 26 stycznia Liceum Ogólnokształcące w Nisku gościło europejskich uczestników projektu  "Team Up& Reform Netizens -  OutdoorFantastic Fun", czyli „Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się”. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, którego koordynatorem jest niżańskie liceum. Przybyła z Belgii, Łotwy i Rumunii grupa 19 uczniów gościła w domach swoich polskich kolegów. Europejski Tydzień z Czarnieckim był okazją do wspólnej integracji młodzieży oraz praktycznego wykorzystania języka angielskiego, który był wiodącym językiem projektu. Tygodniowy plan zajęć uczestników Erasmusa+ obfitował
w wydarzenia o różnorodnym charakterze. Oprócz części oficjalnych, na które złożyły się m.in. uroczysta inauguracja projektu i wizyta u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, miały miejsce wydarzenia o charakterze edukacyjno – integracyjnym i rozrywkowym. Uczniowie wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego, konkursie poezji i piosenki angielskiej oraz quizie dotyczącym wiedzy o krajach partnerskich projektu.  Kształcili  umiejętności językowe podczas prowadzenia zajęć dla swoich kolegów. Licealiści wzięli również udział w wycieczkach do Krakowa i Sandomierza. Tam mieli okazję wcielić się w rolę anglojęzycznych przewodników. Podczas projektu uczniowie bawili się z niżańskimi przedszkolakami oraz wychowankami domów dziecka w Rudniku nad Sanem i Stalowej Woli.

Projekt wspierały następujące instytucje i firmy: Powiat Niżański, Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach, firma PATKAR Stanisław Szydełko, Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”
w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Ochronka” im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, Przedszkole Niepubliczne DOMmisia, Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Patrycja Pipska.
Trwający blisko dwa lata projekt ma na celu uświadomienie młodzieży  zagrożenia płynącego z uzależnienia od telefonu komórkowego i komputera. Promuje on aktywność psychofizyczną, rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych oraz tolerancję jako skuteczne formy walki ze współczesnym fono- i siecioholizmem.

Już w kwietniu niżańscy licealiści odwiedzą swoich partnerów w Belgii.

 {gallery}2017-01-26 Podsumowanie tygodnia Erasmus+{/gallery}