REGULAMIN KONKURSU RECYTACJI

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ

 

 

Cele konkursu:

Zasady uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas liceum.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić nauczycielowi uczącemu minimum dwa tygodnie przed konkursem.

Dobór repertuaru:

Kryteria oceny:

Ocenie podlegają:

W skład jury wchodzi dwóch nauczycieli danego języka obcego oraz jeden uczeń.

Nagrody :

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody książkowe.