Konkurs Fotograficzny ”Wodny świat w obiektywie”


 konkurs fotograficzny2                                                            lo m

Konkurs Fotograficzny ”Wodny świat w obiektywie”

1. Konkurs Fotograficzny ”Wodny świat w obiektywie”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Ligę Morską i Rzeczną – Oddział w Ulanowie i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zwanych dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest uświetnienie Podkarpackich obchodów 95 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, ukazanie piękna fauny i flory obszarów wodnych, promocja szkoły w społeczności lokalnej oraz rozwijanie pasji związanych z fotografią.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Powiatu Niżańskiego i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe;
- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

4. Do Konkursu należy zgłosić co najmniej dwa zdjęcia jednak nie więcej niż 5 w formacie min. 15x20 lub krótki filmu maks. 5 minut ukazujących piękno przyrody, faunę i florę obszarów wodnych.

5. Do Komisji Konkursowej należy przesłać formularz zgłoszenia wraz z kompletem swoich prac fotograficznych do 24 kwietnia 2013 roku na adres: Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Nagrody


Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy tematycznej w dniach 27-28 kwietnia 2013 r. w Ulanowie podczas Podkarpackich obchodów 95 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej oraz podczas wystawy pokonkursowej w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.


Terminarz Konkursu

1. Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do 24 kwietnia 2013 roku lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 27 kwietnia 2013 r.

 


 

Pliki do pobrania>> regulamin konkursu   >> zgłoszenie udziału w konkursie