Lekcje podstaw przedsiębiorczości z pracownikami banku PKO Bank Polski

 

 W dniach 6 i 8 listopada na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach pierwszych gościliśmy panią Renatę Karnat – dyrektora Oddziału PKO Bank Polski w Nisku i panią Magdalenę Galent – doradcę klienta w tym banku.

Uczniowie zapoznali się z historią banku, poszerzyli i utrwalili wiadomości dotyczące zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce. Przedstawicielki banku przedstawiły informacje dotyczące produktów bankowych z uwzględnieniem oferty dla ludzi młodych oraz uświadomiły młodzieży zagrożenia związane z używaniem kart płatniczych i korzystaniem z usług parabanków.

Lekcje miały formę dyskusji. Uczniowie pytali m.in. o sposób założenia pierwszego konta, oprocentowania lokat i kredytów, warunki dotyczące otrzymania i spłaty kredytu studenckiego oraz kierunki studiów, po których można podjąć pracę w banku.