PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA 2013


 

  W tegorocznej edycji akcji „Góra Grosza” udział wzięły wszystkie klasy naszego liceum. Wspólnie zebraliśmy 876,66 zł. Pieniądze te zostaną przekazane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

  Samorząd Uczniowski informuje, iż międzyklasowy konkurs wygrała klasa Ib, która  zebrała najwięcej pieniędzy - ogółem 177,40 zł i to ona w nagrodę będzie zwolniona z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi w wybranym dniu. Wszystkim, którzy poparli działania władz Samorządu Uczniowskiego, dziękujemy za okazaną pomoc.

 

Rodzaj monety

Liczba monet

Razem w złotych

1 gr

9451

94,51

2 gr

4970

99,40

5 gr

3367

168,35

10 gr

1223

122,30

20 gr

653

130,60

50 gr

127

63,50

1 zł

85

85,00

2 zł

24

48,00

5 zł

13

65,00

inne

-

-

RAZEM

19913

876,66