Stulecie LO Nisko

ZJAZD ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO
W NISKU 21-23 WRZEŚNIA 2012 R.

logo stulecia

Weekend 21-23 września 2012 r. w Nisku stał pod znakiem Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, będącego zwieńczeniem Roku Jubileuszu Stulecia istnienia szkoły. Obchody rozpoczęły się w piątek spotkaniem twórców monografii liceum w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie rozdano autorskie egzemplarze książki. O godz. 17
w Niżańskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbyła się oficjalna prezentacja dzieła. Obecni zjazdowicze obejrzeli film – zapis historii szkoły, stare fotografie, wysłuchali gawędy redaktora monografii – regionalisty Mariusza Kowalika. Spotkanie prowadzili absolwenci liceum, aktorzy amatorskiego Teatru „Kontynuacja” Marek Urban i Bogusław Pelc. Spotkanie uświetnili artyści muzycy: Milena Siembida (wokal), Aleksandra Walicka (skrzypce), Ryszard Marchewka (fortepian).

 


 

.stolat060 stolat500

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Jan Sobiło, absolwent szkoły z 1981 roku. Po niej absolwenci oraz goście udali się do budynku Liceum, gdzie odbyła się część oficjalna Zjazdu. Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu przez orkiestrę, symbolicznego otwarcia Zjazdu dokonali dyrektor LO - Jerzy Stelmach oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów  i Przyjaciół LO w Nisku –  Edward Sekulski. Gospodarze wygłosili przemówienia okolicznościowe.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł do Parlamentu Europejskiego-  Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP – Renata Butryn, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego- Zygmunt Cholewiński, Starosta Niżański- Gabriel Waliłko, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego - Janusz Nawrocki, Burmistrz Gminy
i Miasta Nisko- Julian Ozimek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku - Waldemar Ślusarczyk, Wicestarosta Niżański- Sławomir Czwal, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko – Teresa Sułkowska. 

stolat665 stolat919

Głos zabierali między innymi Maria Mirecka - Loryś, przedwojenna absolwentka szkoły oraz Halina Mąderek-Matysik, córka Zdzisława Londońskiego, dyrektora szkoły w latach 1934-39. Zwieńczeniem części oficjalnej było wspólne odśpiewanie pieśni „Rozszumiały się wierzby płaczące”, której autorem jest Roman Ślęzak, dyrektor niżańskiego liceum w latach 1952-1968. Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się część artystyczna, nawiązująca do losów „Czarnieckiego”. Uroczystość poprowadzili wspomniani wyżej Marek Urban i Bogusław Pelc.

stolat1216  stolat1265

Po uroczystości dokonano symbolicznego odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej. Poprzedziło je wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia absolwentów na Placu Wolności. Wyjazd na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów na grobach nauczycieli były dla zebranych okazją do wspomnień.

Zjazdowicze uczestniczyli w spotkaniach klasowych połączonych ze zwiedzaniem Szkoły. Na terenie szkoły prowadzona była sprzedaż monografii  oraz innych wydawnictw. Prowadzono również zapisy na film ze Zjazdu. Na placu szkolnym, w auli, w budynku dawnego Gimnazjum  oraz w Niżańskim Centrum Kultury "SOKÓŁ" znalazły się ekspozycje wystaw okolicznościowych. Kulinarną atrakcją Zjazdu była degustacja produktów regionalnych.

Trzeci dzień obchodów jubileuszu LO stał pod znakiem spotkań towarzyskich na terenie szkoły. Po śniadaniu absolwenci udali się na zwiedzanie budynku i okolicznościowych wystaw. Około 13:30 przybył Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, który udzielił błogosławieństwa uczestnikom Zjazdu. Uroczystego zamknięcia dokonali dyrektor liceum Jerzy Stelmach oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Edward Sekulski. Nie oznaczało to dosłownego końca imprezy, bo koleżeńskie dyskusje trwały do późnego popołudnia.

W Zjeździe Absolwentów wzięło udział ponad 400 osób, w tym 370 byłych uczniów niżańskiego liceum.