Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Czarnieckiego

 

18 listopada br. w Sali Kolumnowej Wojewódzkiego Urzędu Podkarpackiego odbyła się uroczystość  wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczali: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Stypendia otrzymali uczniowie z najlepszą średnią ocen ze szkół woj. podkarpackiego, a także wykazujący ponadstandardowe osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Nisku  – Izabela Oleksak z klasy II B. W roku szkolnym 2014/2015 Izabela osiągnęła najwyższą średnią ocen z wszystkich uczniów szkoły  - 5,75. Ponadto była aktywną uczestniczką wolontariatu i ogólnopolskiego projektu „Kasisi” realizowanych przez Czarnieckiego.

Przypomnieć należy, że w poprzednich latach Izabela jako wielokrotna laureatka i finalistka olimpiad i konkursów przedmiotowych (m.in. z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, chemii i  ortografii) na szczeblu wojewódzkim i krajowym była już wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, a w bieżącym również Starosty Niżańskiego.

            Serdecznie gratulujemy Izabeli i życzymy dalszych sukcesów!