Szkolny opłatek

 

oplatek2015W przeddzień świątecznej przerwy w nauce społeczność Czarnieckiego wzięła udział w szkolnym opłatku. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni. Zebrani usłyszeli życzenia kierowane do nich przez dyrektora Jerzego Stelmacha i zmówili modlitwę pod przewodnictwem ks. Leszka Biłasa. Uczniowie przygotowali koncert kolęd. Jak przystało na młodych poliglotów, nie ograniczyli się do śpiewania w języku polskim, ale wykonali utwory także po angielsku, niemiecku oraz rosyjsku.

Sentymentalny wymiar całej uroczystości podkreślił fakt przejścia na emeryturę wieloletniej sekretarki LO, pani Alicji Pawlak, która poświęciła szkole 35 lat swego zawodowego życia. Były wspomnienia, kwiaty i prezenty. Szacowną emerytkę nagrodzono długimi brawami.