Czarniecki w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej "Lekcje z historii najnowszej”

 

IPNmLiceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku od kilku lat podejmuje szereg działań  uatrakcyjniających ofertę edukacyjną z zakresu szerzenia wiedzy prawnej i historycznej. Służą temu wizyty młodzieży w sądzie, obserwacje  rozpraw sądowych, prelekcje sędziów oraz realizacja projektów, typu: „Młodzi Głosują”  czy  „Świadomy Swoich Praw”. Uczniowie działają również w Podkarpackim Forum Klas Prawniczych, powstałym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ostatnio wzięli udział w obchodach III Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

11 marca br. w niżańskim liceumuczniowie klas IA i IIIA, z inicjatywy nauczycielki wos-u Anny Andres, uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach z historii najnowszej prowadzonych przez  Zenona Fajgera, pracownikaInstytutu Pamięci Narodowej. Historyk wykorzystując  metody aktywizujące, w tym prezentację multimedialną z elementami filmu, w ciekawy sposób  przedstawił rzeczywistość stanu wojennego w Polsce. Odniósł się do skomplikowanej sytuacji PRL-u lat 80 XX w., kształtowania się wolnych związków zawodowych oraz  postaw ludzi władzy i opozycji. Analiza źródeł z zasobów IPN- u pozwoliła uczniom  dokonać próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski, a także wiarygodności przekazywanych obywatelom komunikatów.

 

W ciągu 90 minut młodzież mogła pogłębić swoją wiedzę na temat komunizmu, genezy stanu wojennego w Polsce, indoktrynacji oraz postaw ludzi, władzy i opozycji wobec ówczesnej sytuacji politycznej PRL-u. Prezentowane zdjęcia i filmy uświadomiły młodzieży jak brutalna potrafiła być władza i jakich poświęceń wymagała od Polaków walka o wolną
i demokratyczną Polskę. Przy okazji uczniowie dowiedzieli się również  jak wyglądały kartki żywnościowe, na czym polegała operacja „Azalia”, czy działalność  WRON-u i ZOMO.

Celem organizowania zajęć z cyklu "Lekcje z historii najnowszej" jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, która, jak pokazują badania, nie zawsze jest przez uczniów znana i rozumiana.