Odjazd z Czarnieckim

 

 
OdjazdzCzarnieckimDyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zapraszają do udziału w Rajdzie Rowerowym "
ODJAZDZCZARNIECKIM”, który odbędzie się w sobotę, 11 czerwca 2016 r.

 

Do pobrania: 

Regulamin Rajdu Rowerowego „ODJAZD Z CZARNIECKIM” i karta zgłoszenia (format *.doc)

Regulamin Rajdu Rowerowego „ODJAZD Z CZARNIECKIM” i karta zgłoszenia (format *.pdf)