Terminy wywiadówek

 

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2012/2013

 

26.09.12r.

Spotkanie z   uczniami klas III i ich rodzicami poświęcone procedurom organizowania i   przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Spotkania   klasowe z rodzicami po miesiącu nauki klas I, II i III.

Wybór rad   klasowych i rady rodziców.

17.10.12r.

Spotkania   klasowe klas I, II i III (dyżur   pedagogiczny).

14.11.12 r.

Spotkania   klasowe w połowie pierwszego semestru klas I, II i III.

19.12.12r.

Poinformowanie   ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego   niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych (dyżur   pedagogiczny).

30.01.13 r.

Spotkanie z   rodzicami podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów

20.03.13 r.

Poinformowanie   ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego   niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych (dyżur   pedagogiczny).

17.04.13r.

Spotkania   klasowe w połowie drugiego semestru klas I, II i III. Poinformowanie rodziców   uczniów klas III
  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

22.05.13r.

Poinformowanie   ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego   niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych (dyżur   pedagogiczny).

19.06.13r.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas I, II o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych   (dyżur pedagogiczny).