Talk to me

 

„TALK TO ME! – ORGANIZACJA ALTERNATYWNYCH ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH DLA MŁODZIEŻY”

 

 

  

 

http://www.malopolska.edu.pl/projekt-talk-to-me/ 

  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku znalazło się wśród 10 szkół Podkarpacia zakwalifikowanych do udziału w programie dodatkowych zajęć z języka angielskiego pn. „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży” w latach 2009-2012.. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,a realizowany przez Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce Zdrój.

  Celem projektu była organizacja pozalekcyjnych kursów językowych połączonych z zajęciami pozaszkolnymi prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim, co pozwoliło na praktyczne opanowanie przez uczniów „żywego” języka, swobodę wypowiedzi w codziennych zajęciach, w stopniu wystarczającym do normalnego oraz bezproblemowego funkcjonowania w anglojęzycznych kulturach i środowiskach. Ponadto udział w projekcie zapewnił rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, przyczyniając się znacznie do ich lepszych wyników w nauce oraz stwarzając im większe szanse na kontynuowanie edukacji (np. na uczelniach zagranicznych) lub podjęcie zatrudnienia (po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży).
W ramach projektu każdy uczeń miał możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  Zajęcia w niżańskim liceum odbywały się w dwóch grupach liczących po 15 uczniów z klasy IA, IB i IC. W marcu 2010 roku uczestnicy projektu rozpoczęli realizację bloku warsztatowego wybierając naukę tańca nowoczesnego Hip hop. Zajęcia taneczne prowadził instruktor tańca z Centrum Organizacji Czasu Wolnego „FREE TIME’’ z Rzeszowa..