Programy

 

1. PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2014-2017

2. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W NISKU NA LATA 2018-2022

3.PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

4.PROGRAM PRACY Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

5. PROCEFURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LO NISKO

 

========================================================

Dokumenty archiwalne

  

  • Program Rozwoju Szkoły na lata 2010-2013
  •  Program Wychowawczy Szkoły na lata 2010-2013

    Program Wychowawczy Szkoły na lata 2014-2017

    Program profilaktyczny

     Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018