Terminy klasyfikacyjne

Terminy związane z klasyfikacją w roku szkolnym 2012/2013

 

19.12.12r.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

do 21.01.13r.

Poinformowanie ucznia o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

do 25.01.13r.

Wystawienie uczniom śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

28.01.13r

Klasyfikacja śródroczna uczniów.

20.03.13 r.

Poinformowanie ucznia kl.III  i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

15.04.13r.

Poinformowanie ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w kl. III

do 19.04.13r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniom klas III.

22.04.13r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas III.

22.05.13r.

Poinformowanie ucznia kl. I i II oraz jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

17.06.13r.

Poinformowanie ucznia kl. I i II o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

19.06.13r.

Poinformowanie rodziców uczniów klas I, II o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

do 21.06.13r.

Wystawienie uczniom rocznych ocen  klasyfikacyjnych.

24.06.13r.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I i II.