Terminy związane z klasyfikacją 2013/2014

 

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Termin

Zadania

Formy i środki realizacji

1. 

11.12.13r.

Klasyfikacja za I semestr

(01.09.13-13.01.14)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/
o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

2. 

do 03.01.14r.

Poinformowanie ucznia
o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

3. 

do 10.01.14r.

Wystawienie uczniom śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

4. 

13.01.14r

Klasyfikacja śródroczna uczniów.

5. 

26.03.14 r.

Klasyfikacja uczniów klas III

(14.01.14 – 23.04.14)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/
o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

6. 

09.04.14r.

Poinformowanie ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

7. 

do 16.04.14r.

Klasyfikacja uczniów klas III

(14.01.14 – 23.04.14)

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniom klas III.

8. 

23.04.14r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas III.

9. 

28.05.14r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas I i II.

(14.01.14 – 23.06.14)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/
o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

10.   

16.06.14r.

Poinformowanie ucznia
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

11. 

18.06.14r.

Współdziałanie nauczycieli
z rodzicami.

Poinformowanie rodziców uczniów klas I, II o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

12. 

do 20.06.14r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas I i II.

(14.01.14 – 23.06.14)

Klasyfikacja roczna uczniów klas I i II.

(14.01.14 – 23.06.14)

13.         

23.06.14r.

Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I i II.