Wykaz zajęć pozalekcyjnych

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w I semestrze roku szkolnego 2013/2014

Lp.

Nazwa zajęć

Uczestnicy

Czas zajęć

Opiekun

1.

Warsztaty dla maturzystów z języka polskiego

III a

jedna sobota w miesiącu

9.00 – 12.00

R.Litwin

2.

Warsztaty dla maturzystów z wiedzy o społeczeństwie

III a

piątek 7.35 – 8.20

A.Andres

3.

Warsztaty dla maturzystów z historii

III

poniedziałek

13.40-14.35

D.Oleksak

4.

Warsztaty dla maturzystów z języka polskiego

III b

wg potrzeb

A.Andres

5.

Warsztaty wyrównawcze z języka polskiego

III b, II b

wg potrzeb

A.Andres

6.

Warsztaty dla maturzystów z języka angielskiego poziom rozszerzony

III a, III c

piątek

13.50 - 14.35
co 2 tygodnie

A. Szewczyk

7.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

II a

piątek

13.50 - 14.35
 co 2 tygodnie

A. Szewczyk

8.

Warsztaty dziennikarskie

I, II, III

wg potrzeb

R.Litwin

9.

Warsztaty dla maturzystów z języka angielskiego poziom podstawowy

III b

piątek

8.25 – 9.10

A.Beetz

10.

Konsultacje z języka niemieckiego

I, II, III

piątek

14.40 – 15.25

U.Fedorowska

11. 

Warsztaty dla maturzystów z fizyki

III c

Środa 13.50 – 14.35

K.Śnieżek

12.

Warsztaty dla maturzystów z biologii poziom podstawowy/rozszerzony

III a, III b

piątek

13.45 - 14.30

B. Rainer

13.

Warsztaty dla maturzystów z geografii

III

środa

13.40 – 15.40 7.35 – 8.20

P.Niećko

14.

Wycieczki krajoznawcze

I, II, III

wg potrzeb
w soboty

P.Niećko

15.

Warsztaty dla maturzystów
z matematyki poziom podstawowy

III a, III b

jedna sobota w miesiącu

9.00 – 12.00

A. Lesiczka

16.

Kółko  matematyczne

I d

wtorek
12.55 – 13.40

A. Lesiczka

17.

Kółko  matematyczne

I e

poniedziałek
7.35 – 8.20

A. Lesiczka

18.

Warsztaty dla maturzystów
z matematyki poziom rozszerzony/ podstawowy

III c

jedna sobota w miesiącu

9.00 – 12.00

B. Wasyl

19.

Konsultacje z matematyki dla kl. I

I a, I b

poniedziałek

12.55 – 13.40

R.Pokora

20. 

Konsultacje z matematyki

II c

wtorek

13.00 – 14.00

J.Stelmach

21.

Warsztaty dla maturzystów z języka niemieckiego

III a, III b

wtorek
14.40 – 15.25

A.Dąbek

22.

Konsultacje z języka niemieckiego
i podstaw przedsiębiorczości

I, II, III

czwartek
14.40 – 15.25

wg potrzeb

A.Dąbek

23. 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

I, II, III

środa
15.25 – 17.00

D.Porada

24.

Konsultacje dla maturzystów z chemii

III

środa
14.40 – 15.25

D.Brzozowska

25.

SKS – piłka siatkowa chłopców, dziewcząt

I, II, III

wtorek
14.35 – 16.00 chł.

piątek
14.35 – 16.00 dz.

A.Zych

26.

COMENIUS

II, III

wg potrzeb

M.Folta

27. 

Zajęcia czytelnicze w bibliotece

I, II, III

raz w miesiącu

B.Michałowska

28.

Spotkania w ramach wolontariatu/ przygotowanie uczniów do konkursów

I, II, III

wg potrzeb

M.Krawiec

29.

Warsztaty indywidualne z języka polskiego

Andrzej Barć

czwartek
12.55 – 13.40

A.Szybka