Doradztwo zawodowe

    

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów naszej Szkoły bezpłatnie świadczą:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku. Dział doradztwa zawodowego prowadzony przez panią Krystynę Brzóskiewicz.


Oferta:

 Więcej informacji na stronie www.pppnisko.webd.pl

 

Jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu i Rzeszowie. 

 

Oferta (dla uczniów pełnoletnich oraz tych, którzy w danym roku osiągną pełnoletność):

1.Porady indywidualne

2. Porady psychologiczne

Indywidualne spotkania z psychologiem – doradcą zawodowym pozwolą poznać Twój temperament, cechy osobowości, poziom samooceny, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. Sala informacji zawodowej

4. Zajęcia grupowe

Skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i planujących zmianę zawodu oraz osób młodych przygotowujących się do podejmowania ważnych decyzji zawodowych.

 Więcej informacji na stronie: www.wup-rzeszow.pl

 

„Barometr zawodów”

 

Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z wyników badania „Barometr zawodów” wykonanego przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce.

Jest to prognoza o charakterze eksperckim dla wszystkich powiatów i województw dotycząca zawodów deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych.

Więcej informacji na stronie:http://barometrzawodow.pl/