Cele projektu

 

 erasmuslogo2

 

 

 

Projekt "Team Up & Reform Netizens -  Outdoor Fantastic Fun" powstał jako odpowiedź na potrzeby i cele określone przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów czterech szkół partnerskich z Polski, Rumunii, Belgii oraz Łotwy. Projekt będzie trwał 24 miesiące (01.09.2017 - 31.08.2019), a jego koordynatorem jest Liceum Ogólnokształcące w Nisku.

 

Główne cele projektu to uświadomienie uczniom potrzeby zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego, w szczególności konieczności odejścia od ekranów urządzeń mobilnych mających negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, oraz zaproponowanie uczniom różnorodnych form spędzania czasu wolnego w zamian.

 

Do celów szczegółowych należą m.in.: