Nasze działania

 

 erasmuslogo2

 

 

 

Projekt będzie opierał się na następujących działaniach: 

 

Realizacja działań

 

1. 22-26.01.2018 r. Spotkanie uczniów i nauczycieli z Belgii, Łotwy i Rumunii w Polsce.

2. 19-24.04.2018 r. Spotkanie projektowe w Belgii.

3. 21-23.05.2018 r. Miedzynarodowe spotkanie dyrektorów szkół i nauczycieli w Polsce.

4. 10-16.10.2018 r. Tydzień Czarnieckiego w Rumunii.

5. 23.01.2019 r. Przedstawienie profilaktyczne teatru anglojęzycznego dla uczniów szkoły

6. 07.02.2019 r. Upowszechnianie działań projektowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

7. 13-19.05.2019 r. Łotewski tydzień Czarnieckiego