Produkty

 

 

erasmuslogo2

 

 

 

 

 1. Programy działań międzynarodowych 

  - Program wymiany międzynarodowej w październiku 2018 w Zorleni (Rumunia)

  - Program wymiany międzynarodowej w styczniu 2019 w Strenci (Łotwa)

  Program wymiany międzynarodowej w styczniu 2018 w Nisku

  Program wymiany międzynarodowej w kwietniu 2018 w Berliere (Belgia) 

  Program  międzynarodowego spotkania projektowego w maju 2018 w Nisku

 2. Propozycje LOGO projektu
 3. Zasady współpracy w projekcie TURN OFF rules
 4. E-magazyn z wizyty w Polsce
 5. E-magazyn z wizyty w Belgii
 6. TwinSpace Project Journal
 7. Word cloud
 8. Project Poster
 9. Postcards 1   2  3 
 10.  Przewodnik po bezpiecznym korzystaniu z internetu
 11. Prezentacje multimedialne:

Prezentacja o europejskim tygodniu w Czarnieckim

Prezentacja Rumunii i szkoły rumuńskiej

Prezentacja Polski i Liceum w Nisku

Prezentacja szkoły belgijskiej

Prezentacja Łotwy i szkoły łotewskiej

Erasmus - prezentacja z Dnia Otwartego Szkoły

Prezentacja o Łotewskim tygodniu Czarnieckiego

Prezentacja o europejskim tygodniu w Belgii 

Prezentacja o wizycie studyjnej w ramach wymiany międzynarodowej w Rumunii

 

 12. Wyniki ankiet ewaluacyjnych po wymianach międzynarodowych

Rumunia:
 
uczniowie - https://docs.google.com/forms/d/1mtnGBzFYedx1E1dx8MGp9h_EsldgUb4zzndz8e60Z8g/edit#responses
 
nauczyciele - https://docs.google.com/forms/d/1rvr5PJcRsSKwRn45x7w3-WsRP0PRDi7c8_Lsf58NuGE/edit#responses
 
Polska:
 
uczniowie - https://docs.google.com/forms/d/1UpNIkeKJpBF1OLRQLZToKSgzuPQOtlYn8VgS0DTyN-k/edit#responses
 
nauczyciele - https://docs.google.com/forms/d/11OCk2WoucuJT0ioALwzPoHk8Hajk0OwFkSWn_0wj6h4/viewform?edit_requested=true#responses
 
Belgia:
 
uczniowie - https://docs.google.com/forms/d/1hZtY_pM3d-UlPBt8g94ScAKMlzEO7ZO1tqhictcTe8c/edit#responses
 
nauczyciele - https://docs.google.com/forms/d/1WQ0i6aSDhOVoZm0POCQF-WL6loKKKlhOO4YG8EWFatE/edit#responses

Łotwa:
uczniowie:
https://docs.google.com/forms/d/1U_9hmtjJyK7ia5SLOYoxHXViZ5ylcS3t9XTPM6ckKu8/edit#responses
 
nauczyciele:
https://docs.google.com/forms/d/1U_9hmtjJyK7ia5SLOYoxHXViZ5ylcS3t9XTPM6ckKu8/edit#responsesdocs.google.com/forms/d/11OCk2WoucuJT0ioALwzPoHk8Hajk0OwFkSWn_0wj6h4/edit#responses

 

Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych uczniów

 

Album podsumowujący projekt
 
Tablica podsumowująca projekt

Bank scenariuszy lekcji