REKRUTACJA 2020 – KOMUNIKAT NR 2

  

 

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI.

 

 

W dniach od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. w godzinach 800 – 1500 w auli szkolnej należy dokonać uzupełnienia Wniosku o przyjęcie do liceum. Prosimy o składanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Przypominamy, że w przypadku wskazania naszej szkoły, jako szkoły pierwszego wyboru, można składać oryginał świadectwa.

Wymienione dokumenty należy składać w punkcie rekrutacyjnym (aula szkolna) bądź korespondencyjnie (tradycyjny list) na adres: pl.Wolności 3, 37 – 400 Nisko.

W dalszym ciągu absolwenci mogą składać wnioski o przyjęcie do liceum.


Informujemy, że składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych (obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania twarzy i nosa, zachowanie dystansu społecznego 1,5m).