REKRUTACJA 2020 – KOMUNIKAT NR 3

 

 

kolaz kadry     oferta2021

 

31 LIPCA – 04 SIERPNIA 2020 R. – KOLEJNY ETAP REKRUTACJI

 

Od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. absolwenci szkół podstawowych uzupełniają Wniosek o przyjęcie do liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tych dniach można również dokonywać zmian we Wniosku.

Przypominamy, że w przypadku wskazania naszej szkoły, jako szkoły pierwszego wyboru, można składać oryginał zaświadczenia.

Serdecznie zapraszamy w dniach 31 lipca – 04 sierpnia 2020 r. w godzinach 800 – 1500 do punktu rekrutacyjnego (aula szkolna) w budynku liceum.

Informujemy, że składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych (obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego 1,5m)