REKRUTACJA 2020 - KOMUNIKAT NR 5

 

 

W dniu 19 sierpnia 2020r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że w związku z rozpatrywaniem odwołań o przyjęcie do klasy pierwszej, listy z podziałem na klasy zostaną opublikowane 26 sierpnia 2020r.

Zmiany grup językowych czy rozszerzeń będą możliwe po złożeniu pisemnego podania do Dyrektora Szkoły do dnia 21 sierpnia 2020r. Podania o zmiany będą rozpatrywane pozytywnie tylko w przypadku możliwości organizacyjnych w danej klasie czy grupie.

Ze względu na niewielkie zainteresowanie pierwszoklasistów nie powstanie grupa języka rosyjskiego. Przydział do grup językowych zostanie dokonany zgodnie z deklarowanym drugim wyborem.