Terminarz

 

logotyp2

1.Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie – do dnia 28 września 2018r.

2.Zakończenie Konkursu i zgłoszenie odbioru odpadów – 5 października 2018r.

3.Ogłoszenie listy laureatów Konkursu poprzez stronę internetową i telefoniczne poinformowanie dyrektorów szkół – 16 października 2018r.

4.Wycieczki edukacyjne laureatów Konkursu z poszczególnych gmin powiatu niżańskiego odbywać się będą w terminie do 31 października 2018r.

5.Forum podsumowujące realizację zadania w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, pl. Wolności 3, 37-400 Nisko – 29 października 2018r. (poniedziałek).

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.