Matura 2021

 

  

Przypominamy uczniom klas trzecich, że do 07 lutego 2021 roku każdy maturzysta

- możne dokonać zmian w deklaracjach maturalnych.

ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić poprawności danych z deklaracji wprowadzonych do systemu

W związku z tym podajemy terminy dokonywania zmian oraz sugerowany rozkład uczniów wg numeracji w dziennikach:

Klasa 3a:

środy (od 1do 12) w godz. 13.30 do 14.30,

czwartki (od 13 do 24) w godz. 13.30 do 14.30

Klasa 3b:

poniedziałki (od 1do 12) w godz. 13.30 do 14.30

środy (od 13 do 24) w godz. 13.30 do 14.30

czwartki (od 25 do 34) w godz. 13.30 do 14.30

Klasa 3c:

wtorki (od 1do 10) w godz. 12.30 do 13.30

wtorki (od 11do 21) w godz. 13.30 do 14.30

piątki (od 22 do 31) w godz. 12.30 do 14.30

  

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Do potwierdzenia danych z deklaracji należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

W przypadku pytań należy kontaktować się z wicedyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny związany z sytuacją pandemiczną.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN MATURALNY W 2021 R.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała na swojej stronie internetowej Aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 r. oraz zaktualizowała Informację o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z opublikowanymi informacjami.

 

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508

 

Egzamin maturalny w 2021 roku na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Informatory z aneksami na 2021 rok:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20201229094552676

 

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. zamieszczone są w poniższym dokumencie:

Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram egzaminów w 2021 roku
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2010/2021
Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021
Komunikat o przyborach na egzaminie maturalnym w 2021 roku
Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 roku