Nasze działania

 

 

1. 11.05.2016 r. - podpisanie umowy pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Niżańskim w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

2. 10.06.2016 r. - podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filią w Nisku a Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

 

3.Jak nie czytam, jak czytam" - wspólna akcja Liceum Ogólnokształcącego w Nisku i Biblioteki Pedagogicznej promująca czytelnictwo.

 

4. 03.09.2016 r. - Narodowe Czytanie "Quo vadis" H. Sienkiewicza pod patronatem Pary Prezydenckiej - impreza plenerowa na plantach miejskich.

 

5.  wrzesień 2016 r. - ankieta badająca preferencje czytelnicze uczniów.

 

6. Opracowanie formularza (EXEL) z listą propozycji zakupu książek do biblioteki.

 

7. Organizacja zajęć czytelniczych dla dzieci w niżańskich przedszkolach (Publiczne Przedszkole Nr 1, Niepubliczne Przedszkole DOMmisia").