Nabór wniosków o przyznanie stypendiów ogłoszony

 

 

     Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 8 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów zdolnych prowadzących - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 14 września 2020r. i zakończy 25 września 2020r.

      Projekt jest skierowany do  uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Szczegółowe warunki udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze strony internetowej www.podkarpackie.edu.pl, zakładka 2020/2021 Szkolnictwo ogólne.

     Ze względu na konieczność przydzielenia każdemu kandydatowi do stypendium opiekuna dydaktycznego, uczniowie zainteresowani aplikowaniem proszeni są o zgłoszenie się do Pani Agnieszki Szewczyk do dnia 16 września 2020r. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Ogłoszeniem o naborze oraz Regulaminem przyznawania stypendium.