Przegląd małych form teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

 

  

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie i Ośrodek Polityki Społecznej ogłosili XI edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień.
Przegląd ma charakter prezentacji - ma dać szansę młody ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać w jaki sposób postrzegają problem uzależnień.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie, powinni zgłosić się w terminie do 10 lutego do swojego nauczyciela języka polskiego lub biologii i zapoznać z regulaminem