NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 października 2020r.podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z decyzją Zarządu nabór uzupełniający wniosków  potrwa w terminie od 12 do 23 października 2020 r.

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektu stypendialnego (2020/2021 szkolnictwo ogólne): www.podkarpackie.edu.pl

Uczniowie zainteresowani aplikowaniem proszeni są o zgłoszenie się do Pani Agnieszki Szewczyk do dnia 14 października 2020r. (sala nr 9).