XIII Konkurs Biochemiczny

 

 

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zapraszają do udziału w konkursie, który ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się w zmienionej formule. Pierwszy etap, skierowany do wszystkich chętnych uczniów, zostanie przeprowadzony 2 marca 2022 roku na platformie e-kursy UMCS: https://ekursy.umcs.pl

 

Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki w teście on-line (liczba finalistów zostanie dostosowana do aktualnych wiosną wymogów związanych z sytuacją epidemiczną), otrzymają zaproszenie na zawody finałowe, zaplanowane na 8 kwietnia 2022 roku w formie stacjonarnej w Lublinie. Więcej informacji na stronie:https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6845.htm

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zgłosić się do swojego nauczyciela biologii w terminie do 15 grudnia 2021r.