Spotkanie z doradcami zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu


 

Od września do listopada br. uczniowie klas trzecich po gimnazjum z inicjatywy Anny Dąbek brali udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi Małgorzatą Paluch i dr. Grzegorzem Kidą na temat zawodów przyszłości i kreowania własnej kariery zawodowej oraz znaczenia technologii informatycznej i kompetencji miękkich w przyszłości.

 

Podczas zajęć prowadzący zwracali uwagę, iż w rozpoczęciu tych procesów uczestniczyliśmy - jeszcze nie jako pracownicy, ale jako uczniowie - w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy nauki zdalnej. Przedstawili również dane statystyczne na temat zainteresowania młodzieży poszczególnymi kierunkami studiów na podstawie analizy naboru na uczelnie wyższe w ubiegłym roku szkolnym.

 

Z przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego wszyscy trzecioklasiści wychodzili w dobrych nastrojach, a szczególnie uczniowie klasy o profilu biologiczno – chemicznym, ponieważ ich kierunek kształcenia idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.