SUKCES NIŻAŃSKIEJ LICEALISTKI W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MEDIACJA MA MOC”

 

 

Paulina Zaguła, uczennica klasy III dg, została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma moc” na plakat promujący mediacje, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji oraz popularyzowanie wiedzy na temat mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów.

Projekt naszej uczennicy znalazł się wśród 13 zwycięskich prac, które zostały wykorzystane w grafice kalendarza ściennego na rok 2022 promującego mediacje.

A oto, co o konkursie powiedziała sama maturzystka:

Do udziału w konkursie nakłoniła mnie Pani Urszula Fedorowska. Pracę narysowałam na bloku technicznym A3, kredkami i czarnym cienkopisem. Chciałam, żeby była klarowna i estetyczna, więc nie zamieszczałam na niej zbyt wielu elementów. Bardzo mi zależało, by plakat był łatwy do zrozumienia i zapamiętania, dlatego postanowiłam przedstawić jego postacie za pomocą zwierząt i symboli. Moim celem było zobrazowanie zgody między dwoma kompletnymi przeciwieństwami przy pomocy sprawiedliwego mediatora. Odwołałam się do motywu wilka i owcy- odwiecznych wrogów, przedstawianych często w bajkach. Mediatorem zaś została sowa, kojarzona powszechnie z mądrością. Symbole te są wszystkim dobrze znane, zarówno młodszym, jak i starszym. Nawiązują bowiem do znanego przysłowia: „I wilk syty, i owca cała''. Ten frazeologizm idealnie przedstawia kompromis, równość i satysfakcjonujące rozwiązanie dla obydwu stron - najważniejsze elementy mediacji.