Angelika Guściora beneficjentką programu stypendialnego „Nie zagubić talentu”

  

Program „Nie zagubić talentu”istnieje od 2008 r. i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego. W jego ramach Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje utalentowanej młodzieży stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz nagrody pieniężne.

 

Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, że uczennica naszego Liceum, Andżelika Guściora z kl.2a, znalazła się w gronie najzdolniejszych młodych ludzi województwa podkarpackiego. Została uhonorowana stypendium za imponujący dorobek artystyczny, na który składają się liczne osiągnięcia, m.in.udział w międzynarodowym festiwalu „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni (laureatka), w międzynarodowym festiwalu „DIGI-TALENTY” (2.miejsce), w festiwalu „Zaczarowanej piosenki”, podczas którego śpiewała w duecie z Michałem Szpakiem (2.miejsce), dwukrotny występ podczas koncertów „Wierchowe spotkanie” w Zakopanem, gdzie śpiewała z orkiestrą pod batutą Adama Sztaby.

Uczennicy naszej szkoły gratulujemy stypendium i życzymy dalszych sukcesów estradowych.