Lekcja z historii najnowszej

 

 

16 grudnia 21r. uczniowie klasy 3a wzięli udzieli w dwugodzinnym spotkaniu poświęconym wydarzeniom związanym z 40. rocznicą wprowadzenia w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Zajęcia edukacyjne poprowadził znany już społeczności „Czarnieckiego” Zenon Fajger, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Tematem prelekcji były dwa bolesne wydarzenia z historii naszego kraju: wprowadzenie stanu wojennego w Polsce oraz tzw. zbrodnia i kłamstwo katyńskie.

Główny specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Rzeszowie, Zenon Fajger, w przystępny sposób przedstawił przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, odniósł się do komunistycznych władz i kryzysu gospodarczego, formowania się zalążków NSZZ „Solidarności” w odpowiedzi na falę strajków w kraju. Prelegent wyjaśnił, iż „same przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone w głębokiej tajemnicy. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy stan wojenny musiał być wprowadzony i dlaczego gen. Wojciech Jaruzelski tak długo zwlekał, skoro otrzymał od towarzyszy partyjnych swobodę co do wyboru konkretnej daty rozpoczęcia operacji”Jak zaznaczył pracownik IPN-u wraz z wprowadzeniem stanu wojennego komunistyczny aparat bezpieczeństwa przeprowadził operacje: „Klon”, „Jodła” i „Azalia”. W ramach operacji „Klon” Służby Bezpieczeństwa przeprowadziły rozmowy ostrzegawcze z działaczami „Solidarności. Kryptonimem „Jodła” nazwano akcję internowania wytypowanych przez bezpiekę opozycjonistów. Celem operacji "Azalia" było zablokowanie łączności telefonicznej oraz zajęcie obiektów Polskiego Radia i Telewizji.

W drugiej części spotkania tematem wykładu była zbrodnia i kłamstwo katyńskie. Uczniowie poznali genezę tych bolesnych wydarzeń, ofiary, które po agresji ZSRR na Polskę zostały 17 września 1939r. w różnych okolicznościach zatrzymane przez Armię Czerwoną jako jeńcy wojenni. Sama decyzja o wymordowaniu polskich jeńców zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz i bolszewickiej partii 5 marca 1940 r. Prelegent wyjaśnił, dlaczego doszło do tzw. „kłamstwa katyńskiego” i kto był jego autorem. Wykorzystując prezentację multimedialną, pokazał unikatowe zdjęcia z ekshumacji przeprowadzonych w Katyniu wiosną 1943r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w. Do dzisiaj nie są znane pełne dane, jak wielu wymordowano wówczas Polaków. Najczęściej ginęli od strzału w tył głowy w Katyniu, Kuropatwach, Charkowie, Mińsku, w piwnicach więzienia NKWD w Smoleńsku – dodał w podsumowaniu główny specjalista OBEN IPN w Rzeszowie.

Pomysłodawczynią spotkań z historii najnowszej jest Anna Andres, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Ich celem jest rozwijanie edukacji historycznej, patriotycznej oraz regionalnej. Jednocześnie niżańska społeczność, okazując solidarność ofiarom komunistycznych zbrodni, włączyła się w akcje społeczno-edukacyjne prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej.