Program Edukacji o Polityce

 

 

Nazwa projektu: Program Edukacji o Polityce – program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Opis projektu: Projekt prowadzony jest dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Stanów Zjednoczonych i  skierowany jest przede wszystkim do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie  mają okazję do zdobycia rzetelnych informacji na wybrane tematy dotyczące życia publicznego, zapoznania się z opiniami ekspertów z różnych środowisk ideowych i polityków z różnych partii politycznych, analizowania zebranych materiałów oraz  określenia swojego stosunku do omawianego zagadnienia. Zadaniem koordynatora projektu będzie  przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na tematy dotyczące mediów publicznych, funkcjonowania Polski na arenie międzynarodowej.

 

II. Etap realizacji projektu przez LO w Nisku

1. Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na przynajmniej jeden z trzech opisanych poniżej tematów.

 

2. Udział w dwóch webinariach tematycznych i metodologicznych prowadzonych przez ekspertów amerykańskich oraz praktyków.

 

3. Stały kontakt z zespołem programu.

 

4. Wysłanie relacji końcowej z prowadzonych działań oraz ankiety ewaluacyjnej najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku

 

Celem Programu jest zachęcenie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć na temat istotnych zagadnień ze sfery polityki. Uczniowie  mają szansę:

Strona projektu: https://opolityce.ceo.org.pl/o-programie

Uczestnicy projektu: uczniowie klasy 3A

Koordynator projektu na terenie szkoły: Anna Andres