Aktualności

 
 
List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów 
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców
 
SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI
 
W naszej szkole w październiku 2018 roku odbyły się spotkania profilaktyczne z klasach I prowadzone przez starszego aspiranta Bernarda Dula z Powiatowej Komendy Policji w Nisku nt. "Odpowiedzialności karnej nieletnich". Młodzież na tych spotkaniach mogła dowiedzieć się wiele przydatnych informacji dotyczących odpowiedzialności karnej również moralnej dotyczącej takich zagadnień jak np. używanie telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, wagarowanie, używanie czy posiadanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach czego dowodem były liczne zadawane pytania.
 
 
 
 
 
WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE
1
 
Na przełomie października i listopada klasy III naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniach z doradcą zawodowym panią Małgorzatą Paluch z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Rzeszowa. Zrealizowane zostały tematy:
KSZTAŁCENIE - ZAWÓD - KARIERA czyli informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej, m.in. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o własne predyspozycje i czynniki otoczenia, rankingi uczelni i kierunki studiów, wymagania pracodawców na rynku pracy. 
DOKUMENTY APLIKACYJNE - KROK PO KROKU czyli poznanie zasad i nabycie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, opracowanie zwzorcowych dokumentów aplikacyjnych.