O projekcie

 

Projekt pt. Akademia Bezpieczeństwa WSPiA jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

 

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji u uczniów w zakresie rozpoznawania i podejmowania właściwych działań celem uniknięcia zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią oraz substancjami psychoaktywnymi, umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych, znajomość obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Inne priorytety to: pobudzenie aktywności edukacyjnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu poprzez opracowanie programów kształcenia, realizacja działań dydaktycznych.

 

Projekt na terenie szkoły będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 października 2021r.