Terminarz

 

 

Zadanie 1. Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa.

Etap I- Rekrutacja uczestników- od stycznia do końca czerwca 2019r.

Etap II- Opracowanie programów kształcenia- styczeń-marzec 2019r.

Etap III- Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych- styczeń-sierpień 2019r

Etap IV-Realizacja zajęć- styczeń- marzec( 2 zajęcia po 2 h.), czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2019r.

 

Zadanie 2. Podkarpackie Forum Rodziców (PFR)

Etap I- Rekrutacja uczestników- styczeń 2019r.

Etap II- Opracowanie programów kształcenia- styczeń-marzec 2019r.

Etap III- Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych- styczeń-sierpień 2019r

Etap IV-Realizacja zajęć- styczeń-czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2019r.

 

Zadanie 3. Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Etap I- Rekrutacja uczestników-wrzesień- październik 2019r.

Etap II- Opracowanie programów kształcenia- styczeń-marzec 2019r.

Etap III- Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych- styczeń-sierpień 2019r

Etap IV-Realizacja zajęć- październik-listopad 2019r.

Etap V-Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie- listopad- grudzień 2019r.

 

Zadanie 4. Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( PMŚBW)

Etap I- Rekrutacja uczestników- marzec-kwiecień 2019r.

Etap II- Opracowanie programów kształcenia- styczeń-marzec 2019r.

Etap III- Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych- styczeń-sierpień 2019r

Etap IV-Organizacja zajęć w ramach PMŚBW- maj- czerwiec 2019r.

Etap V- Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego- maj- czerwiec 2019r.