Informacje o olimpiadach i konkursach

 

 

Informacje o olimpiadach i konkursach:

http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=25&idp=0#20

https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=297&Itemid=391

 

Ogólnopolski Konkurs "Aktywni dla Klimatu"
http://www.stopzmianomklimatu.pl/

 

Konkurs Piosenki i Wiersza Anglojęzycznego „TEEN SHOW”:

http://www.lo6.resman.pl/pliki/TEEN_SHOW2014-regulamin.pdf

 

I Festiwal Piosenki Angielskiej „Just Sing It!”:

www.pwsw.pl/filologia-angielska

www.facebook.com/festiwaljustsingit

 

XI Konkurs Teatrów Obcojęzycznych "Na Scenę!" 2014

http://tdk.tarnobrzeg.pl/php/index.php

 

 

XII edycja Konkursu Teatrów Obcojęzycznych „Na scenę!” 2015

www.tdk.tarnobrzeg.pl

 

Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

www.pwsz.sandomierz.pl

 

XIV Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego i Niemieckiego                 

http://www.wseh.pl/aktualnosci-4.html