ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY SIE ODBYŁ W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Informujemy, że odbiór świadectw dojrzałości, odpisów świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu maturalnego będzie możliwy w dniu 12 września 2014 r. od godziny 8.00.