Symulacja rozprawy sądowej-„Świadomy Swoich Praw”

 

 

Nazwa projektu:

Symulacja rozprawy sądowej-„Świadomy Swoich Praw”

 

Organizator:

Fundacja Generator Inspiracji oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej Opis projektu: Kampania Edukacyjna „Świadomy Swoich Praw” polega na przygotowaniu i przedstawieniu symulacji rozpraw sądowych w postępowaniu karnym przez zespoły uczniów z Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego pod opieką studentów prawa. W pierwszym etapie Kampanii przygotowane symulacje uczniowie przesyłają w postaci nagrań na płytach DVD w dwóch egzemplarzach. Jury złożone z praktyków prawa wyłania 3 grupy uczniów, które zostaną zaproszone do udziału w Finale Kampanii w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

 

Cel:

Zwiększenie świadomości prawnej uczniów poprzez aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy Programu „Projektor – wolontariat studencki” Pogłębienie wiedzy na temat procesu karnego w sądzie powszechnym Przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia Cenne doświadczenie w pracy z innymi ludźmi.

 

Nasze działania:

1.Udział młodzieży w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 29.02.2016r-18.03.2016 r.

2.Nagranie symulacji rozprawy sądowej w dwóch egzemplarzach i wysłanie na konkurs do 20.03.2016r.

3. Ogłoszenie wyników I etapu drogą e mailową oraz na FanPage Kampanii.

 

Strona projektu:

http://pcep.pl/ke-swiadomy-swoich-praw/

http://pcep.pl/wp-content/uploads/2014/01/KESSP-Regulamin-2016.pdf

 http://pcep.pl/wp-content/uploads/2014/01/KESSP-2016-harmonogram.pdf

 

Uczestnicy projektu: uczniowie klas humanistyczno- prawniczych( IA, IIA, IIIA)

 

Koordynator projektu na terenie szkoły: Anna Andres