Zaproszenie do składania ofert - Roboty remontowe dachu sali gimnastycznej

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. Roboty remontowe dachu sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Nazwa pozycji LO 21/213/372/17Zaproszenie do składania ofert Roboty remontowe dachu sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.
Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
wykonanie dodatkowego pasa z blachy trapezowej o szer. 80 cm o długości 40 m na łączeniu blach, odtłuszczenie i czyszczenie pokrycia blachy i wentylatorów, zabezpieczenie pokrycia na łączeniach blach, malowanie całej powierzchni dachu, konserwacja kominów

Data publikacji 19.06.2017 r.
Załączniki
  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Przedmiar robót – załącznik nr 1.
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
  4. Projekt umowy – załącznik nr 3.