ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH W RAMACH PROJEKTU WSPÓFINANSOWANGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup materiałów biurowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+”.

Nazwa pozycji LO 21/213/116/20. Zaproszenie do składania ofert „Zakup materiałów biurowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+”.
Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych oraz ich dostawa do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w ramach projektu Searching for Home” (Szukając domu) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Sektor: Edukacja szkolna; Akcja 2 - Projekty współpracy szkół

Data publikacji 24.02.2020 r.
Załączniki
  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Formularz ofertowy wraz z RODO– załącznik nr 1.
  3. Projekt umowy – załącznik nr 2.
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 3.