ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -Zakup zestawu nagłośnieniowegodo realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – II TERMIN

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup zestawu nagłośnieniowegodo realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+„.

Nazwa pozycji LO 21/213/36/18. Zaproszenie do składania ofert „Zakupzestawu nagłośnieniowego dorealizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu nagłośnieniowego w ramach projektu „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+,Sektor: Edukacja szkolna; Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Data publikacji 09.01.2018 r.
Załączniki
  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Projekt umowy – załącznik – nr 2